Tarieven

Tarieven en Vergoedingen

De kosten voor Methode Van Dixhoorn, Adem- en Ontspanningstherapie, worden door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit het aanvullende pakket. Meer informatie vindt u op de website van de beroepsvereniging www.vandixhoornvereniging.nl

Als de therapie deel uitmaakt van een re-integratietraject, kan de werkgever of een arbeidsongeschiktheidsverzekering de kosten vergoeden. Adem – stem – en kaakbehandelingen kunnen ook gedeclareerd worden onder logopedie. Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering.

Tarieven voor massage :
€ 70 per uur excl btw
€ 95 per 90 minuten excl btw

Tarieven voor craniosacraaltherapie:
€ 70 per uur excl btw

Lid van de Beroepsverenigingen VDV, NVLF en UCN . Geregistreerd in Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 49902936691

Kamer van Koophandel 30263282